За нас

Мъж с риза и сако стои в модерен офис пред четирима колеги и им представя идеите си

Експертни ИТ решения и решения за набиране на персонал

Smartchoice International е организация, която предоставя пълно обслужване в сферата на ИТ консултациите и набиране на персонал. Комбинира изключителни услуги за набиране на персонал за временна или постоянна заетост с възможност за участие в търгове, планиране и реализиране на малки и средни ИТ проекти в сфери като: разработка на софтуер, Cloud, Agile, Digital, DevOps, мобилни устройства (iOS/Android), управление на проекти и програми и карти/плащания.

Четирима души с елегантно ежедневно облекло седят на маса в заседателна зала, разговарят и се усмихват, единият държи таблет

Клиенти

Дали за осигуряването на временен персонал, който да осъществява важни краткосрочни проекти по B2B/граждански договор, или за директно наемане на служители на трудов договор, за да увеличите съществуващия си персонал, Smartchoice International винаги ще се стреми да отговори на вашите индивидуални потребности и да даде приоритет на осигуряването на кандидати с правилните характеристики в съответствие с вашите конкретни изисквания.

Кандидатите

Имаме индивидуален подход към всички наши кандидати, като се стремим да предоставим лични, приятелски и честни услуги, за да намерим възможно най-добрата роля, която да отговаря на вашите специфични изисквания за кариера и живот.

d="m 0.09418587,0.71423618 c 0.0015111,0.003777 0.0030222,0.007303 0.0043821,0.0110807 0.05031896,0.1236501 0.1326728,0.31277682 0.24917704,0.26795052 0.12300189,-0.0473446 0.0843182,-0.29590401 0.16017445,-0.40494778 0.0442746,-0.0637138 0.10849552,-0.0856233 0.16984536,-0.0906599 0.0985224,-0.008059 0.22258204,0.0251833 0.30810915,-0.0674913 C 1.0574992,0.3526037 0.83506822,0.19822996 0.80303333,0.17556497 0.66235181,0.07533536 0.50882611,0.02018388 0.3531849,0.00708856 0.2626712,-4.6643755e-4 0.13861158,-0.01985759 0.06290649,0.07055052 -0.06372199,0.22139861 0.02936052,0.55004093 0.09418587,0.71423618 Z" id="path2" />
Мъж с риза и вратовръзка седи в офис и пише, на преден план жена, обърната към него
d="M 0.37651066,0.04379669 C 0.58259338,-0.05886997 0.81622726,0.01025721 0.92769141,0.34411588 1.0147531,0.60526299 1.0816631,1.0832646 0.76553312,0.98751068 0.55189351,0.92299198 0.35179333,0.74991801 0.12634608,0.7844816 -0.07517102,0.81546081 0.01015888,0.52410256 0.07124375,0.38610424 0.14271934,0.22506351 0.25481323,0.10447499 0.37651066,0.04379669 Z" id="path2" />

Проекти

В допълнение към предоставянето на услуги за увеличаване на персонала, Smartchoice International е подготвена да участва в търгове, да ги печели и да реализира малки и средно големи проекти в сфери като Cloud, DevOps, SDLC, Open Banking и свързаните с тях нормативни области.