За нас

Мъж с риза и сако стои в модерен офис пред четирима колеги и им представя идеите си

Експертни ИТ решения и решения за набиране на персонал

Smartchoice International е организация с пълно обслужване в сферата на ИТ консултациите и набиране на персонал. Комбинира изключителни услуги за набиране на персонал за временна или постоянна заетост с възможност за кандидатстване, планиране и предоставяне на малки и средни ИТ проекти в сфери като: разработка на софтуер, Cloud, Agile, Digital, DevOps, мобилни устройства (iOS/Android), управление на проекти и програми и карти/плащания.

Четирима души с елегантно ежедневно облекло седят на маса в заседателна зала, разговарят и се усмихват, единият държи таблет

Клиенти

Дали за осигуряването на хора, които да осъществят важни краткосрочни проекти по граждански договор, или за наемане на служители на трудов договор, за да увеличите съществуващия си персонал, Smartchoice International винаги ще се стреми да отговори на вашите индивидуални потребности и да даде приоритет на осигуряването на кандидати с правилните характеристики в съответствие с вашите конкретни изисквания.

Кандидатите

Отнасяме се към всички наши кандидати като към отделни личности, като се стремим да предоставим лични, приятелски и честни услуги, за да да намерим възможно най-добрата роля, която да отговаря на вашите специфични изисквания за кариера и живот.

d="m 0.09418587,0.71423618 c 0.0015111,0.003777 0.0030222,0.007303 0.0043821,0.0110807 0.05031896,0.1236501 0.1326728,0.31277682 0.24917704,0.26795052 0.12300189,-0.0473446 0.0843182,-0.29590401 0.16017445,-0.40494778 0.0442746,-0.0637138 0.10849552,-0.0856233 0.16984536,-0.0906599 0.0985224,-0.008059 0.22258204,0.0251833 0.30810915,-0.0674913 C 1.0574992,0.3526037 0.83506822,0.19822996 0.80303333,0.17556497 0.66235181,0.07533536 0.50882611,0.02018388 0.3531849,0.00708856 0.2626712,-4.6643755e-4 0.13861158,-0.01985759 0.06290649,0.07055052 -0.06372199,0.22139861 0.02936052,0.55004093 0.09418587,0.71423618 Z" id="path2" />
Мъж с риза и вратовръзка седи в офис и пише, на преден план жена, обърната към него
d="M 0.37651066,0.04379669 C 0.58259338,-0.05886997 0.81622726,0.01025721 0.92769141,0.34411588 1.0147531,0.60526299 1.0816631,1.0832646 0.76553312,0.98751068 0.55189351,0.92299198 0.35179333,0.74991801 0.12634608,0.7844816 -0.07517102,0.81546081 0.01015888,0.52410256 0.07124375,0.38610424 0.14271934,0.22506351 0.25481323,0.10447499 0.37651066,0.04379669 Z" id="path2" />

Проекти

В допълнение към предоставянето на услуги за увеличаване на персонала, Smartchoice International е подготвена да кандидатства по, да печели и да доставя малки и средно големи проекти в сфери като Cloud, DevOps, Open Banking и свързаните с тях нормативни области.