Области на специализация

Двама колеги седят заедно на бяло бюро и гледат в таблет, на заден план още двама колеги разговарят помежду си

Smartchoice се гордеят с това, че имат десетилетия опит, който обхваща набиране на кадри във всички ИТ сектори и свързаните с тях бизнес сфери. По-долу са изброени някои от ключовите сфери, в които осигуряваме покритие, но нашата услуга не се ограничава само до тези сфери, ние също така осигуряваме покритие и за: инфраструктура, изкуствен интелект, комуникации и телекомуникации и много бизнес сфери, които не са специализирани в областта на информационните технологии. Чувствайте се свободни да се свържете с нас за съвет относно всички ваши нужди, свързани с наемане на персонал или търсене на работа.

Жена в офис, работеща с код на два екрана, облечена с блуза на черно-бели райета

Cloud

Независимо дали ще е локален, или чрез AWS, Azure или GCP, Smartchoice има както опита, така и мрежата, необходими, за да обслужва всички ваши нужди в нововъзникващия сектор в облака. И за клиентите, и за кандидатите ние имаме несравнима експертиза както в технологичните аспекти, така и в бизнес аспектите на внедряването в облака.

Devops

Smartchoice са експерти в сектора DevOps. Използваме най-новите технологии както за клиенти, така и за кандидати, за да осигурим безпроблемна доставка между разработващия екип и оперативния екип. CI/CD, Jenkins, Docker, Kubernetes, Ansible, Terraform и много други умения са осигурени.

Мъж с риза и с очила, седнал в тъмна офис среда, пише на компютър в офис
Близък план на екран на MacBook, на който се вижда кръгова диаграма и стълбовидна диаграма

Data

От традиционните RDBMS като Oracle, Sybase & Sql Server до Big Data, NoSql, BI и Data Science/Machine Learning данните са в основата на ИТ стратегията на всяка компания. Smartchoice може да осигури водещи таланти на пазара, както и най-добрите възможности на пазара.

Mobile

Независимо дали става дума за установени на пазара банки, нововъзникващи организации за финансови технологии, или големи медийни и търговски компании, Smartchoice може да задоволи нарастващото търсене на най-добрите таланти и позиции на пазара в сферата на мобилните и цифровите трансформации.

Жена, седяща на компютър с два екрана, на които се вижда UX проект, използващ макети на мобилни устройства, с колега, сочещ към екрана
Мъж с очила и карирана риза седи на дървено бюро с два монитора, като на двата екрана се вижда код, докато той работи по проект

Development

Front-end, back-end, уеб, full stack или дори вградено програмиране и програмиране на езици от ниско ниво: В Smartchoice ние покриваме всичко. Независимо дали сте разработчик на Java, C ++, C# или Javascript, който търси работа, или сте управител, търсещ да наема, който разработва водещо приложение в световен мащаб… ние можем да покрием всички ваши нужди.

Project Delivery

Всички проекти се нуждаят от правилни дизайн, планиране, управление и осъществяване. От архитекти на решения на високо ниво до програмни и проектни мениджъри, персонал в отдела за управление на проекти и най-добрите бизнес анализатори Smartchoice обхваща всички аспекти на осъществяването на проекти както от гледна точка на наемането на персонала, така и от гледната точка на поемането на ролите.

Двама мъже в офис, единият седнал на бюро, а другият сочи към екрана на компютъра
Мъж в гръб, който седи на бюро, на което се виждат два лаптопа и един по-голям екран; на два от екраните се вижда код, а на третия - данни

SAP

Що се отнася до SAP, ние предлагаме пълна поддръжка, обхващаща всички области, включително технологиите в облака S4 HANA, ECC и SAP, поставяйки професионалисти в роли, вариращи от (но не само) специалисти по Basis и ABAP през функционални консултанти и анализатори по SAP до управители на проекти, промени, преходи, изпитания и програми в цяла Европа.