Smartchoice Bulgaria

София в България
Smartchoice Bulgaria е основният център за подбор на персонал в семейството на SmartChoice International, предоставяйки на компаниите доверен партньор в намирането на подходящите кандидати и за изпълнение на техните планове и мисии. Обединяваме сили в подбора и позиционирането на висококвалифицирани кадри в технологичната индустрия. Идеята ни за българския пазар е да се насочим към разнообразни топ 10% от най-добрите партньори, предлагайки добри условия на кандидатите, и да осигурим качествен процес от двете страни.
Гордеем се с вниманието си към детайлите и грижите, които полагаме, за да разберем точните нужди на вашия бизнес и различните умения, които кандидатие трябва да притежават, за да гарантират, че вашите цели ще бъдат постигнати. Имаме индивидуален подход към всички наши кандидати и клиенти, като се стремим да предоставим отворена и честна комуникация с цел да намерим възможно най-добрата роля, която е специфична за вашите изисквания за кариера и живот.

Нашите ценности

  1. Прозрачност във всяка една стъпка
  2. Бърз процес на наемане
  3. Справедливи условия за всяка страна
  4. Таргетиране на най-добрите и клиенти и кандидати

SmartChoice предлагаме услуги на национални и международни компании, чрез задълбочени познания за българският ИТ пазар. Предоставяме както цялостен подбор, така и подбор на персонал за отделни позиции. Консултираме относно привличането на кандидати, изграждаме стратегиите за наемане и задържане на персонал, минимизирайки вашите разходи, чрез комбинация от психокултурно и специфично за пазара разбиране. Това е възможно благодарение на това, че нашите консултанти са с богат глобален и локален опит, като говорят свободно 4 езика. Нашите специалисти са с богат опит както на българския пазар, така и на международния.

Видове заетост

  • Специфична за длъжността – ИТ персонал
  • Временни позиции/базирани на проекти
  • Постоянен персонал
  • Изготвяне и подбор на цялостен екип

Свържете се с нас

Посетете ни

48 Vitosha Blvd, 1000 София, България

Обадете ни се

+359 2 493 1260

Пишете ни

info@smartchoice-international.com

d="m 0.09418587,0.71423618 c 0.0015111,0.003777 0.0030222,0.007303 0.0043821,0.0110807 0.05031896,0.1236501 0.1326728,0.31277682 0.24917704,0.26795052 0.12300189,-0.0473446 0.0843182,-0.29590401 0.16017445,-0.40494778 0.0442746,-0.0637138 0.10849552,-0.0856233 0.16984536,-0.0906599 0.0985224,-0.008059 0.22258204,0.0251833 0.30810915,-0.0674913 C 1.0574992,0.3526037 0.83506822,0.19822996 0.80303333,0.17556497 0.66235181,0.07533536 0.50882611,0.02018388 0.3531849,0.00708856 0.2626712,-4.6643755e-4 0.13861158,-0.01985759 0.06290649,0.07055052 -0.06372199,0.22139861 0.02936052,0.55004093 0.09418587,0.71423618 Z" id="path2" />
Мъж в риза със слушалки се усмихва, докато говори с клиент, на заден план двама колеги, които също носят слушалки, говорят, докато работят на компютрите си